Pipo Nedir?

Yakarak tütün içme yöntemleri ana hatlarıyla şöyle çeşitlenir; tütünü tütüne sarma (puro, sigarillo gibi), tütünü kâğıda sarma (sigara). Ayrıca bunlar sünger ile filtrelenebilmektedir. Tütünü bir lüle içerisinde yakma (pipo). Bu da su ile filtrelenebilmektedir (nargile).

Pipo, tütün içme yöntemlerinin bilinen en eskisidir. En eskisi olduğu kadar en seçkini olarak kabul edilir. Genellikle tütün eksperleri veya gurmeleri de tütünün en çıplak tadını alabilmek için pipo kullanırlar.

En basit anlatımıyla pipo orta nemli tütünü veya harmanı bir hazne içerisine doldurup, bir çubuk veya ağızlık vasıtasıyla içmeye yarayan araçtır. Tütün, hazne içerisine doldurulup üst tarafından yakılır. Alev değil kor halindeki ateş -alt tarafta kalan tütün ile üst tarafta oluşan kül arasında muhafaza edilerek- haznenin dibine ulaşıncaya kadar içilir. Pipo içerken duman ciğere çekilmez. Çünkü pipo içmek demek tütünün tadına varmak demektir. Duman; dudak, burun, dil, damak, geniz ve en fazla boğazda gezdirilir. Tütünün lezzetiyle meşgul olunur, acele edilmez, bir enstrüman gibi icra edilir.

Her millet kendi estetik anlayışına, imkânlarına, sanatsal altyapısına ve tercihlerine göre çeşitli malzemelerden pipolar üretmişlerdir. Mesela Osmanlı pipoları başta lületaşı olmak üzere topraktan (testi gibi) veya kilden yapılagelmiştir. Ege bölgesinde zeytin ağacı kökü veya kerestesinden oyulmuş pipolara da rastlanır. Çarlık Rusya’sına ait pipolar yapılırken porselen tercih edilmiştir. İngiltere, Danimarka, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde kullanılan pipolar briardan yapılırken, Japon piposu olan kiseru metalden ve diğerlerine göre çok yeni olan Amerikan piposu, mısır koçanından imal edilmiştir.

Pipo kabaca iki bölümden oluşur. Lüle ve ağızlık. Lüle imalinde kullanılan malzemelerden söz etmiştik ağızlık yapımında kullanılan malzemelere gelince, Kehribar, boynuz, fildişi, bağa (kaplumbağa kabuğu), ahşap gibi malzemelerden kullanılabildiği gibi günümüzde en çok rastlanan ağızlıklar ebonit ve akrilik ağızlıklardır.

Pipoların ağızlık kısmıyla lüle kısmı arasına çeşitli malzemelerden (karbon, lüle taşı talaşı, kâğıt, balsa ağacı gibi) yapılmış filtreler takılabildiği gibi filtre kullanmadan da içmek mümkündür. Filtre kullanmak için filtreye uyumlu pipolar tercih edilmelidir. Filtreli tasarlanan bir pipoyu filtresiz içmek mümkün olmasına rağmen, filtresiz tasarlanmış bir pipo filtre takılarak içilemez.
Pipo, tütün tadımının yanı sıra bir estetik arayıştır. Zira önceleri sadece tütün içme aleti olarak imal edilen pipo, ustaların çalışmalarıyla bir sanat dalı haline gelmiştir. Ve gerçekten sanat eseri hatta şaheser niteliğinde pipolar mevcuttur.

Ana hatlarıyla piponun tanıtımı üzerine kısaca değinmiş olduk.
Bütün pipo dostlarına keyifli içimler.